Moonlight Sonata – Cello, Piano, Violin – Vĩnh An and Vĩnh Ái

Composer – Beethoven

“Moonlight Sonata 1st Movement” is one of the most amazing pieces composed by Beethoven. The above version has been arranged for Cello, Piano and Violin duet and covered by Vinh An and Vinh ai.

“Moonlight Sonata 1st Movement” là một trong những nhạc phẩm tuyệt vời nhất của Beethoven. Phiên bản Song tấu piano này được phối âm cho Cello, Piano, song Violin, và trình bày bởi Vĩnh An và Vĩnh Ái.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

This image has an empty alt attribute; its file name is aian-1.png

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<